JAK SE ZRODILA VIVAŽENA?

10.04.2022

Cítíme, že nám oběma byl dán veliký dar. V průběhu našich životů jsme díky všem možným zkušenostem, vzdělávání a zvídavosti došly do bodu 0. Do bodu, kdy jsme našly pevnou oporu samy v sobě a převzaly jsme zodpovědnost za svůj život. 

Potřeba tvořit

A pak se v nás objevila potřeba tvořit pro druhé a inspirovat. Ta potřeba v nás byla tak silná, že jsme si řekly ANO - jdeme do toho! A tak skrze to, že naplňujeme naši hlubokou potřebu tvořit, inspirujeme další ženy k tomu, aby i ony samy objevovaly své opravdové potřeby. A učinily krok k jejich naplnění. Ať už se jedná o 5 minut odpočinku, tvorbu dortu, nebo životní změny. Víme, ŽE potřebujeme tvořit, nemáme přesnou představu JAK, ale jdeme do akce. A ta cesta vzniká chůzí - krok za krokem. 

Skrze to, že naplňujeme naši potřebu tvořit, inspirujeme další ženy k tomu, aby ony samy nacházely své opravdové potřeby a vykročily na cestu jejich naplňování. 

Začalo se to před námi odvíjet samo - vyvstávaly nám před očima všechny zkušenosti, vhledy, pomyslné pády i vítězství, které se nám za ta léta na cestě objevování sebe a všech možných přístupů k duši i tělu člověka ukázaly. Zkomaly jsme, díky čemu se v životě udržujeme naplněné a spokojené.

Vyváženost

Uvědomily jsme si, že život ženy je pro nás o vyváženosti a rovnováze. Každá zastáváme mnoho rolí v různých oblastech - práce, rodina, vztahy, koníčky, tvorba,... A ty role potřebují být v našem životě naplněny vyváženě a v harmonii. V souladu a integritě s tím, jaké skutečně jsme. To nás každou staví přímo do středu našeho života. A tam můžeme najít soulad mezi naší vnitřní a vnější realitou.

Uchopujeme naši základní vizi - cesta ke spokojenosti ženy vede skrze vyváženost. VIVA-ŽENA!

Rovnováha, jednoduchost, praxe

Tím, že jsme se vydaly na cestu, nás cesta začíná učit. Někdy je to pěkný mindfuck, ale postupně v tom nacházíme jasnost. Objevujeme naše základní pilíře, které nám začínají osvětlovat ten vír myšlenek, podnětů a vizí, které k nám přicházejí. Tento projekt má přesah do více oblastí života a typů práce s lidmi. Avšak tyto základní kameny se promítají do všeho, co děláme:

Rovnováha - důležité je pro nás žití v rovnováze mezi vnitřním prožíváním a okolní realitou. Hlubokými prožitky i obyčejnými radostmi. Mezi teorií a praxí. Když jeden svět opomeneme, dostáváme se do disbalance. 

Jednoduchost - ve všem co se učíme a předáváme potřebujeme nacházet jednoduchost. Někdy je těžké uvěřit, že právě skrze její uplatňování se dějí zázraky. Ale když ji následujeme, stává se i náš celý život jednoduchým.

Praxe - do projektu vkládáme to, co skutečně žijeme. To, co nám v běžném životě funguje a díky čemu nacházíme svou spokojenost. Také zkoumáme, co funguje druhým a vytváříme prostředí, kde se můžeme vzájemně inspirovat. Převádíme teorie do praxe. Samy někdy narážíme na odpor. Ale nakonec je praxe to jediné, co nás posune zase o krok dál.

Začni tam, kde jsi

Věříme, že život není o neustálem zdokonalování, ale spíše spočinutí v přítomnosti, našem těle a realitě. Je o uznání nás samotných, našich potřeb a přání. Tady a teď se to vše odehrává. Nemusíme nutně vědět JAK něčeho docílíme, ale ŽE to chceme. A pak už jen udělat ten další krok - v souladu se sebou - a cesta se začne sama ukazovat.

A tak jsme došly až sem. Začaly jsme tam, kde jsme byly - u silné potřeby tvořit ze sebe. A každý okamžik začínáme znovu tam, kde jsme. Tvoříme dál a cesta VIVAŽENY nás dovedla až sem. Každý den nás školí v tom, abychom to, o čem tu mluvíme, opravdu žily. VIVAŽENA mění naše životy a věříme, že bude inspirovat dál. 

A co s námi můžeš zažít konkrétně? O tom zase přístě a nebo mrkni na to, co prozatím vzniklo :-)

~ Za VIVAŽENU Šárka Šperková